Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Mineral_ametist.jpg
Novi statut

 Na skupštini Opšteg udruženja zlatara Beograda donet nov statut

Na Skupštini OUZB koja je održana 30. marta 2006. godine konstatovano je da je broj aktivnih članova ovog udruženja oko 80, te da nema potrebe da Skupština udruženja ima 40 članova kao do sada. Doneta je odluka da se izmeni Statut tako da Skupština udruženja broji 27 članova radi efikasnijeg rada. Ocenjeno je da je to dovoljan broj za srazmernu zastupljenost članova u Skupštini. Izabrana je Skupština u novom sastavu. Imena i adrese članova Skupštine se mogu videti na ovom Sajtu. Dvojica članova Izvršnog odbora, Lazar Ivanović i Zoran Miljenović, su razrešeni dužnosti na sopstveni zahtev, pa su na njihova mesta u Izvršni odbor udruženja izabrani Saša Golubović i Radiša Perić. Imena, adrese i telefoni članova Izvršnog odbora se nalaze takodje na ovom sajtu.