Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Mladi_majstor.jpg
Sertifikati za nakit i drago kamenje

Često pitanje kupaca u vezi sertifikata koje dobijaju uz nakit i drago kamenje je da li su ovi dokumenti validni. Odgovor na ovo pitanje nije lako dati jer kod nas ne postoji zakonska regulativa koja ovu materiju precizno definiše. U razvijenim ekonomijama kao što su Amerika i većina zemalja Evrope postoje zakoni koji jasno nalažu kakav se dokument prilikom prodaje nakita i dragog kamenja mora izdati. 

Što se tiče plemenitih metala, tu je  stvar dosta jednostavna. Postoji zakon o kontroli mera i dragocenih metala koji kaže da svaki komad nakita koji se stavi u prodaju kod nas mora da ima oznake koje definišu finoću, oznaku proizvođača ili uvoznika i državni žig koji garantuje da je taj nakit prošao kontrolu od za to zadužene institucije. U nekim slučajevima se umesto državnog žiga izdaje dokument koji garantuje kvalitet plemenitog metala. 

 Kada je drago kamenje u pitanju tu je stvar sasvim drugačija.  Dorada kvaliteta obojenog dragog kamenja je već dugo vremena ustaljena praksa i na to su kupci navikli. Nasuprot tome dijamantima se puno ređe poboljšava kvalitet na veštački način i o tome se treba podrobno informisati jer se radi o veoma vrednim stvarima. Invormišite se ( https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_enhancement ) jer će vam znanje pomoći da obavite bezbedniju kupovinu.

Primećeno je da neki nesavesni trgovci na našem tržištu koriste vakuum u zakonskoj regulativi i kupcima prodaju dijamante koji su veštački dorađivani a to im prećute. Kupci su tada oštećeni jer je takvo kamenje drastično jeftinije. 

Na sertifikatima za dijamante osim težine u karatima treba da stoji oznaka kvaliteta čistoće, boje i brušenja. Ovde takođe ima problema jer se u praksi dešavalo da kupac dobije drastično niži kvalitet kamena od onoga što piše na sertifikatu. Razlika u ceni je velika pa je kupac opet oštećen.

 Savet kupcima:

 

  • od prodavca zatražite da na sertifikatu napismeno stoji da kamen nije na veštački način poboljšavan
  •  pre kupovine proverite da li ćete moći da dobijete svoj novac nazad ukoliko ne budete zadovoljni kvalitetom
  • kupujte od renomiranih firmi koje drže do svog imidža i koje imaju stručno osoblje koje vam može sve pojasniti pre same kupovine
  • posle kupovine, kod školovanih stručnjaka proverite da li se kvalitet kamena koji ste kupili poklapa sa onim što stoji na sertifikatu
  • prilikom odabira se nemojte voditi samo cenom jer ćete u većini slučajeva loše proći