Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Fest_in_gold.jpg
Klasifikacija trgovinskih formata

ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ЗЛАТАРА БЕОГРАДА
Таковска 9, 11120 Београд 35
Телефон и факс: 011-3234-458 и 011-3227-449

СВИМ ЗЛАТАРИМА БЕОГРАДА
Поштоване колегенице и колеге,
Као што је свима познато нови прописи стално доносе и нове обавезе за нас, па желимо да вас обавестимо о још једној од њих. Закон о трговини прописао је да на свим објектима у којима се врши продаја неке робе, поред других података који се истичу, као што је фирма и радно време, треба да буде истакнут и податак о врсти ''трговинског формата''. Трговински формат је дефинисан као ''организациони облик'' у коме се обавља промет робе, па су примера ради као трговински формати, дакле организациони облици за промет робе наведени: хипермаркет, супермаркет, продавница, дисконт и сл.
Пажљивом анализом Закона о трговини утврдили смо да се обавеза истицања податка о трговинском формату односи и на златарске занатске радње у којима се обавља било само продаја, било и производња и продаја накита. (Обавеза се не односи само на просторе који су издвојени као чисто производни, дакле радионице у којима се не врши никаква продаја, а одвојене су од продавница у којима се врши продаја.) Дакле, на свим продајним објектима у којима наши чланови врше продају својих производа било да су их произвели или набавили на други начин треба истаћи податак о врсти трговинског формата.
Правилником о класификацији трговинских формата прописане су и описане различите врсте организационих облика у којима се врши промет роба и услуга, и дат им је одговарајучи назив. Анализом тих одредби долазимо до закључка да је трговински формат наших радњи у којима продајемо своје производе: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ПРОДАВНИЦА НАКИТА. У случају да се поред накита продају и сатови у истој радњи, то је ''специјализована продавница накита и сатова''.
За неистицање податка о трговинском формату на продајном објекту прописане су казне које нису мале, па вас обавештавамо о овоме како бисте означавање своје радње допунили траженим. Поред постојећих података о фирми и власнику треба додати и податак о врсти трговинског формата. Тако, примера ради на вашој радњи, на прикладном месту, треба да стоји: ''Самостална занатска радња ''Петровић'', предузетник Петар Петровић, специјализована продавница накита''. Наравно ако продајете сатове, треба да стоји ''Самостална занатска радња ''Петровић'', предузетник Петар Петровић, специјализована продавница накита и сатова''.

Овај допис треба схватити као савет да би се избегли неспоразуми са инспекцијама јер званично тумачење закона још увек не постоји.


За ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ  ЗЛАТАРА БЕОГРАДА припремио адвокат Јовица Тодоровић, секретар удружења.
 Београд, 2. фебруар 2012. године                                  председник:    Коста Андрејевић