Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Brusenje_dijamanta.jpg
Zakon o zabrani pušenja
Donet je novi zakon o Zabrani pušenja u radnom i javnom prostoru i s obzirom da su kazne za one koji ga ne primenjuju visoke, preporučujemo kolegama da se upoznaju sa njim i počnu da ga primenjuju. Na sajtu www.bolden.rs je objavljen i zakon i pravilnik sa slikom znaka zabrane koji se može odštampati.