Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Kruna_Keln.jpg
Novi zakon o žigovini

U toku je izrada nacrta novog zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala. Kosta Andrejević je izabran da bude predstavnik zlatara u radnoj grupi. Ministarstvo ekonomije predviđa da zakon bude završen i posle javne rasprave usvojen do kraja 2010. godine.

Najavljene su izmene koje će olakšati prihvatanje Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od dragocenih metala. Konvencija omogućuje olakšanu trgovinu između zemalja potpisnica. Iako nije veliki broj zemalja koje su već pristupile konvencij, dobro je da se ide u korak sa vremenom i što se zakoni usaglašavaju sa međunarodnim. 

Zlatari od zakonodavca zahtevaju da reši velike probleme koje proizvođači imaju u praksi a tiču se:

  • vremena koje izgubi  zanatlija koji je udaljen od mesta najbliže kontrole mera
  • hitne porudžbine kada nije moguće izvršiti kontrolu pre isporuke robe kupcu zbog nedostatka vremena