Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Brusenje_dijamanta.jpg
Zlatarska škola

NOVE ZLATARSKE ŠKOLE

 

Savez udruženja zlatara Srbije je u saradnji sa Zanatskom komorom Kelna, Centrom za obrazovanje Srbije i Ministarstvom prosvete Srbije uspešno okončao projekat u kome je:

  • Ministarstvo prosvete donelo program za trogodišnje školovanje zlatara rukovodeći se iskustvima i potrebama prakse kod nas i iskustvima školovanja zlatara u Nemačkoj. Ovaj pilot program biće primenjen u dve srednje škole u Srbiji, i to u Politehničkoj akademiji, Srednjoj tehničkoj školi u Beogradu i u Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu. Program školovanja traje 3 godine.
  • Zanatska komora Kelna je donacijom od oko 26.000 evra nabavila je opremu za opremanje dve učionice-radionice u ovim školama za praktičnu nastavu u obrazovanju zlatara. Tu opremu Zanatska komora Kelna je dala na korišćenje svom partneru u projektu Savezu udruženja zlatara Srbije, a Savez je opremu predao školama na odredjeni rok, nakon čega će se preispitati rezultati u realizaciji nastave sa tom opremom i ugovor o ustupanju opreme eventualno produžiti.
  • Savez udruženja zlatara Srbije je bio inicijator i sve vreme je aktivno učestvovao u realizaciji ovog projekta. Izrađen je  Elaborat o tome kako treba da izgleda program nastave za obrazovanje zlatara da bi stečena znanja učenika zadovoljila potrebe prakse. Ovaj Elaborat je bio osnova za izradu kurikulama ovog pilot programa.

U budućnosti će preko svojih predstavnika u praktičnoj nastavi, prijemnim i ispitnim komisijama Opšte udrženje zlatara Beograda i Udruženje zlatara Vojvodine učestvovati u najvažnijim aktivnostima u toku nastave. Želimo da posebno darovite učenike i nagradimo, a sve njih preporučimo za praksu i zaposlenje u radnjama naših članova koji za to pokažu interesovanje.