Vesti

Donet je novi ZAKON O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA. Zakon počinje da važi od juna meseca 2011 godine. Preporučujemo da zakon pažljivo pročitate i proučite jer ima važnih noviteta. Tekst zakona možete preuzeti sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije na web adresi: Narodna skupština Srbije

 
Advertisement
Mladi_majstor.jpg
Pismo Ministarstva privrede
 
 
Republika Srbija
 MINISTARSTVO PRIVREDE
  -Sektor za upravne i nadzorne poslove u
 oblasti privrednih registara-
 Broj: 313-01-1059/2005-06
  13.10.2006. godine
 B e o g r a d
 Nemanjina broj 24
 
 
SAVEZ UDRUŽENJA ZLATARA SRBIJE
Stevan Borisavljenić, predsednik
 
 11000 B E O G R A D
  Takovska broj 9
 
 
 
 Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara Ministaestva privrede Republike Srbije nadležan je za sprovođenje Zakona o privrednim preduzetnicima ("SL. glasnik SRS", br. 54/89, 9/90 i "Sl. glasnik RS" br. 46/91, 53/95, 35/02, 61/05 i 101/05) i Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti ("Sl. glasnik Republike Srbije" broj 21/05).
 
 Članom 2. stav 1. Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domeće radinosti, propisano je da se umetničkim zanatom smatraju poslovi oblikovanja plemenitih metala, kamena, metala, drveta, tekstila, stakla i drugih materijala, pri čijoj izradi dolazi do izražaja lični ukus i veština proizvođača, po njegovoj zamisli i nacrtu, odnosno po zamisli ili nacrtu drugog lica, dok je istim članom stavom 2. tačka 3) propisano da se umetničkim zanatom u navedenom smislu smatra i umetnička obrada plemenitih metala (kujundžijsko-filigranski; zlatarsko-juvelirski).
 
Mišljenje o tome da se određeni proizvodi mogu smatrati proizvodom umetnčičkog zanata dobija se u posebnom postupku sertifikacije koji po zahtevu preduzetnika sprovodi Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara Ministarstva privrede Republike Srbije, kao nadležni organ.
 
 Isti postupak podrazuemva neposredno uvid u način izrade proizvoda, kako bi se u svakom konkretnom slučaju utvrdilo da određene proizvode zaista izrađuje preduzetnik, odnosno da se isti izrađuju pod uslovima i na način propisan citiranim Pravilnikom i ispunjavaju sve druge propisane uslove da bi se mogli uvrstiti u proizvode navedenih zanata i poslova.